Av. Ümit Erkanlı Ümit ERKANLI
İstanbul Barosu Avukatlarındandır.

Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1970).

Çalışma Alanları
Otuz yıla aşkın tecrübe ile İstanbul'daki büromda avukatlık faaliyetimi sürdürmekteyim. Çalışma alanlarım; boşanma davaları (ulusal ve uluslar arası), kira hukukundan doğan davalar, miras ve vesayet davaları, alacak davaları, idari yargı davaları, trafik kazasından doğan tazminat davalarıdır.

Özellilikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gerek kendi vatandaşları gerekse yabancılarla yaptıkları evliliklerden doğan sorunlar; boşanma, nafaka ve tenfiz davaları, idari yargı davaları ilgi alanımdadır.


İletişim Bilgileri

Telefon : (+90) 216 362 57 65
Mobil : (+90) 532 623 77 39
     
Adres : Büro adresi: Oyak Sitesi A grubu No 6/21 Kozyatağı/İstanbul
E-Mail (1) : avukat@umiterkanli.av.tr
E-Mail (2) : umiterkanli@tnn.net
     

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR

Anlaşmalı boşanma için tarafların en az 1 yıl evli kalmaları vee boşanmanın mali ve içtimai konularında tamamen anlaşmaları gerekmektedir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA NEDİR

Tarafların boşanma konusunda veya istenecek tazminat miktarı ile ile çocukların velayeti konusunda anlaşamamaları durumunda  boşanma davası açılarak  bütün bu hususlar dava içinde tartışılarak çözüme ulaşılır. Boşanma davası sırasında  tarafların kusur durumları ayrı ayrı tespit edilir ve ayrıca çocukların menfaatleri gözetilerek boşanmadan sonra  hangi ebeveynin çocukların velayetine sahip olacağı hususu karara bağlanır. Nafaka belirlenir. Kusurun ispatı için her türlü delilin yanında mutlaka tanık ifadesine başvurulur.

FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA

Taraflardan birisinin açtığı boşanma davasının reddi veya davadan feragat etmesi durumunda kararın kesinleşmesini takip eden 3 yıl içinde karı kocanın bir araya gelmemesi durumunda fiili ayrılık nedeniyle boşanmaya karar verilir.

YABANCI ÜLKEDE YAŞAYANLARIN BOŞANMALARI VE BOŞANMA KARARININ TANINMASI

Yabancı ülkelerde yaşayan Türk Vatandaşlarının Türk veya yabancı uyruklu eşlerinden yaşadıkları ülkelerde boşanmaları halinde boşanmanın Türkiye’de nüfusa işlenebilmesi için o ülkeden alınan boşanma kararının dava açılarak Türk mahkemelerince tanınması gerekmektedir. Aksi takdirde Türkiye’deki nüfus kayıtlarında evli görünmeye devam edeceklerdir. İleride sorun yaşamamaları için yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının boşandıkları eşlerinin tebligat adresini kaybetmeden ve aradan yıllar geçmeden tanıma işlemini Türkiye’de yapmaları gerekmektedir

MAL REJİMİ NEDİR

2002 tarihinden itibaren evlenen çiftler arasındaki mal rejimi aksi kararlaştırılmamış ise evlilik birliği içinde edinilmiş mallara katılma rejimidir. Yani edinilen mallar ortaktır. 2002 tarihinden önce evlenen çiftler ise ancak aksine bir anlaşma yapmamış iseler evlilik tarihi ne olursa olsun 2002 yılından itibaren edindikleri mallara  ortaktırlar.